Bảng giá tranh

Kích cỡ tranh giá chú thích
30 x 30 150.000
40 x 60 450.000
70 x 90 950.000
80 x 120 1.200.000
90 x 120 1.300.000
100 x 150 1.600.000
150 x 200 2.000.000
lớn hơn liên hệ 0962 612 295